Om Hormoner

Hormoner är extremt små molekyler som har som uppgift att agera ”budbärare” i kroppen mellan celler eller organ. Hormoner finns i alla levande organismer och är alltså inget som är unikt för människan. Däremot har mest forskning genomförts gällande hur hormoner fungerar och agerar just i människokroppen.

Hormonerna är en del i endokrina systemet vilket är ett kontrollsystem i kroppen för att försöka hitta ”balans”. Detta system och det centrala nervsystemet påverkar det mest viktiga i kroppen. Problem med hormoner kan påverka kroppen till en mycket liten del eller så pass mycket att det förkortar livet. Om man har en sjukdom där problemet just sitter i hormonella problem kallas det för att man har en endokrin sjukdom. Några av de viktigaste hormonkörtlarna som kan ha något fel är då tallkottkörteln, hypofysen, sköldkörteln, testikeln, äggstocken, binjuren, bukspottskörteln, binjuren samt brässen.

Dess funktion kan förenklat sägas vara att reglera olika funktioner i kroppen både övergripande och mer på lokal nivå. De kan starta upp olika processer i celler likväl som avsluta dem. De kan även starta extremt avancerade kedjor av processer som utvecklar kroppen rejält. Detta sker exempelvis i fosterstadiet samt i puberteten.

Hormoner kan delas in på olika vis. Ett vanligt sätt är att dela in dem utifrån var de produceras men det är även möjligt att gruppera dem utifrån dess funktion.