Vad är hormonstörande ämnen?

by rnn.yqe.

Ett hormonstörande ämne är något som direkt eller indirekt rubbar hormonernas funktion i kroppen. Det vanligaste sättet att få i sig hormonstörande ämnen är genom föda (både för djur och människor). Det kan i detta fall vara att födan har dessa ämnen i sig redan från början eller att gifterna samlats i livsmedlet under exempelvis produktionen, exempelvis genom bekämpningsmedel och liknande produkter.

Då hormonernas uppgift är att kontrollera och reglera olika funktioner i kroppen kan en störning få relativt alvarlig konsekvens. Utöver kan hormonrubbningen överföras till fostret och vara något man får leva med hela livet. Exempel på vad en hormonrubbning kan resultera i är cancer, diabetes, fetma och infertilitet.

Exempel på hormonstörande ämnen är läkemedel, plast, bränslen, kemikalier och annat som klassas som miljöfarligt.